Umiejętności negocjacyjne

Umiejętności negocjacyjne to kompetencje, które pomagają w prowadzeniu skutecznych rozmów biznesowych, zaspokajaniu potrzeb firmy oraz poszczególnych jej pracowników lub osiąganiu porozumienia w sytuacjach konfliktowych. Nic zatem dziwnego, że menedżerowie rozwijają te je nie tylko u siebie, ale także u swoich pracowników. Silne umiejętności negocjacyjne sprawiają, że praca staje się łatwiejsza i bardziej efektywna. Wykorzystują do tego szkolenia z negocjacji i programy treningowe.

Jakie są najważniejsze umiejętności negocjacyjne?

Różne umiejętności negocjacyjne to:

  1. Analiza potrzeb i problemów problemu – skuteczni negocjatorzy muszą opanować umiejętność analizy potrzeb i problemów z uwzględnieniem interesu każdej ze stron. Zidentyfikowanie potrzeb i problemów obu stron jest konieczne do znalezienia rozwiązania.
  2. Przygotowanie do procesu negocjacji – przed wejściem w sytuację wymagającą negocjacji, wykwalifikowany negocjator musi ją wcześniej zaplanować. Przygotowanie polega na analizie relacji między obiema stronami, poznaniu przebiegu ich wcześniejszych negocjacji,  identyfikacji potencjalnych obszarów porozumienia, analizie sytuacji rynkowej. Znajomość i rozumienie obecnej sytuacji oraz wyników wcześniejszych rozmów biznesowych mogą pomóc w bieżących negocjacjach.
  3. Aktywne słuchanie – negocjatorzy potrafią uważnie słuchać drugiej strony podczas dyskusji. Obejmuje to komunikację werbalną, a także czytanie języka ciała. Aktywne słuchanie jest bardzo ważne, aby znaleźć obszary kompromisu.
  4. Kontrolowanie emocji – niezwykle ważne jest, aby negocjator kontrolował swoje emocje podczas negocjacji, w przeciwnym razie może to doprowadzić do wybuchów emocjonalnych, które będą zagrażać relacjom.
  5. Skuteczna komunikacja – negocjatorzy muszą mieć możliwość jasnej komunikacji podczas negocjacji, a jej brak może prowadzić do nieporozumień. Wykwalifikowany negocjator musi umieć przedstawić zarówno swoje potrzeby jak i oczekiwane korzyści wynikające z potencjalnej współpracy.
  6. Praca zespołowa – dobrzy negocjatorzy muszą umieć współpracować. Dzięki temu możliwe jest wykorzystywanie kompetencji i doświadczenia wszystkich członków zespołu.
  7. Umiejętności społeczne – doświadczeni negocjatorzy mają silnie rozwinięte umiejętności społeczne, Pozwala to im budować i utrzymywać dobre relacje ze wszystkimi uczestnikami negocjacji. Pomaga także stworzyć pozytywną atmosferę podczas rozmów.

Jak rozwijać umiejętności negocjacyjne? 

Swoje umiejętności w tym obszarze można budować i rozwijać podczas szkoleń negocjacyjnych i treningów z ekspertami. Pierwsza forma dedykowana jest pracownikom, którzy mają małe doświadczenie w rozmowach handlowych i poszukują podstawowej i nieco bardziej zaawansowanej wiedzy. Druga forma dedykowana jest doświadczonym negocjatorom, którzy chcę rozwinąć swój warsztat, poznać swoje mocne strony i wyeliminować błędy. Najczęściej mają formę indywidualnych spotkań zwanych często sparingami negocjacyjnymi. Coraz bardziej popularne staje się także wykorzystywanie tzw. „cieni negocjacyjnych„. Są to osoby, które obserwują negocjatorów podczas rozmów, a po ich zakończeniu dzielą się swoimi uwagami. W ten sposób negocjatorzy zyskują wiedzę o tym jak wykorzystują zdobyte i wytrenowane kompetencje w praktyce. 

Warto korzystać ze wszystkich form rozwoju umiejętności negocjacyjnych – zarówno ze szkoleń jak i z treningów. Ich forma i częstotliwość powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb pracownika. Dzięki temu możliwe jest szybkie uzyskanie oczekiwanych efektów. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here