Szkolenie z opisu stanowisk pracy

We współczesnej gospodarce ważne jest dla przedsiębiorców, aby osiągnąć odpowiednią przewagę konkurencyjną nad innymi uczestnikami rynku. Można to osiągnąć na wiele sposobów, między innymi poprzez redukcję kosztów, postęp technologiczny, zmianę systemu produkcji, itp. Możną również stać się bardziej konkurencyjnym poprzez odpowiednie wykorzystanie swoich zasobów, w tym zasobów ludzkich. 

Stanowiska pracy – szkolenie

Wydaje się, że odpowiednie wykorzystanie tych ostatnich jest jednym z kluczowych elementów w rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Współczesny rynek staje się coraz bardziej globalny, nie jest problemem uzyskanie tanich dostaw materiałów i surowców, czy też znalezienie innych rynków zbytu. Jednakże pozwoli to na uzyskanie przewagi na krótką metę, gdyż inni przedsiębiorcy również zaczną korzystać z tych zasobów. Dlatego też szalenie ważne jest dbanie o to co przynależy do danej firmy i jest unikalne na rynku. Należą do tego w pierwszym rzędzie pracownicy, którzy stanowią jeden z najcenniejszych zasobów każdego zakładu pracy. 

Zasoby ludzkie

Pokazuje to jak ważną rolę w każdym przedsiębiorstwie odgrywają zasoby ludzkie i jak szalenie istotne jest odpowiednie nimi zarządzanie. Wbrew pozorom nie jest to łatwe zadanie. W każdej firmie istnieją określone stanowiska pracy, na których występują określone kompetencje. Aby w pełni wykorzystać potencjał ludzki w danym przedsiębiorstwie należy tak powiązać kompetencje, które posiadają pracownicy z tymi miejscami pracy, na których zostaną one w sposób najlepszy wykorzystane. Należy w tym celu zrobić opisy stanowisk pracy, w których zostanie uwzględnione rodzaj czynności wykonywanych na danym stanowisku, jaka na danym stanowisku występuje odpowiedzialność oraz zakres podstawowych kwalifikacji, które powinien posiadać kandydat do objęcia danego stanowiska. Aby sprawnie przeprowadzić cały proces dobrze jest zorganizować szkolenie z opisu stanowisk pracy, które będzie dostosowane do charakteru danego przedsiębiorstwa. W ten sposób teoria będzie powiązana z praktyką i uniknie się zbytniego marnotrawienia czasu. Powinno swoim zakresem objąć osoby, które będą sporządzać opisy oraz osoby z kadry zarządzającej. Szkolenie z opisu stanowisk pracy będzie w ten sposób najbardziej efektywne i pozwoli osobom sporządzającym opisy na konfrontację z rzeczywistym charakterem danego stanowiska prezentowanym przez osobę z kadry zarządzającej. 

Audyt kompetencji pracowników

Po szkoleniu i sporządzeniu opisów stanowisk pracy należałoby przeprowadzić audyt kompetencji pracowników. Uzyska się wówczas dwie matryce. Jedną z nich zestawienie pożądanych umiejętności na stanowiskach, a drugą zestawienie faktycznych umiejętności posiadanych przez pracowników. Ostatnim etapem jest takie połączenie tych matryc aby w jak największym stopniu pokrywały się ze sobą. Tam gdzie zdarzą się braki, tzw. luki kompetencyjne można starać się je uzupełniać za pomocą szkoleń i treningów.

Podsumowując należy podkreślić wielką rolę zasobów ludzkich we współczesnym przedsiębiorstwie. Aby wykorzystywać je w pełni należy za pomocą kilku narzędzi z zakresu zarządzania spróbować je zoptymalizować i dopasować do istniejącej struktury przedsiębiorstwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here