Oszczędna przyszłość

Choć z roku na rok jest coraz lepiej, to o finansowym zabezpieczeniu emerytury wciąż myślimy zbyt rzadko. Z badania Barometr Nordea wynika, że 8 procent Polaków robi cokolwiek, by zapewnić sobie dostatnią emeryturę. To głównie osoby, które nie narzekają na swoją sytuację materialną, chcące zachować stabilność finansową po zakończeniu życia zawodowego.

Jedynie 8 procent badanych oszczędza z myślą o pozyskaniu dodatkowych środków, którymi będą mogli dysponować na emeryturze. W tej grupie nieznacznie dominują kobiety – 53 procent. 47 procent oszczędzających to mężczyźni.

Kim są oszczędni Polacy?

Wśród „oszczędzających” dominują osoby w wieku 30 – 50 lat. To 65 procent pytanych.  spośród ankietowanych poniżej 30 roku życia, na stare lata odkłada tylko 12 procent. Co zaskakujące, wśród osób, które do emerytury mają nieco bliżej (po 50. roku życia), z myślą o przyszłości, oszczędza jedynie 22 procent.

O złotej jesieni życia tradycyjnie częściej myślą ludzie dobrze wykształceni. Wśród odkładających środki na ten cel, po 36 procent badanych ma wykształcenie średnie lub wyższe. Spośród pytanych tylko 15 procent ma wykształcenie podstawowe, a 12 procent policealne lub licencjackie.

„Oszczędzający” mieszkają w największych miastach. 20 procent odkładających pochodzi z ośrodków powyżej 500 tysięcy mieszkańców. 15 procent badanych, zaliczających się do tej grupy, mieszka na wsi. Ale odkładających, by uzyskać dodatkowe dochody podczas emerytury, można znaleźć również w małych i większych miastach: po 13 procent z nich mieszka w miastach do 20 tysięcy lub w ośrodkach liczących od 100 do 500 tysięcy mieszkańców. Najmniej „oszczędzających” mieszka w miastach średniej wielkości – od 20 do 100 tysięcy mieszkańców – z takich miejsc pochodzi tylko 12 procent badanych.

Co robią i gdzie są zatrudnieni?

Najczęściej, z myślą o dodatkowych dochodach w czasie emerytury, odkładają: pracownicy umysłowi, administracji i usług. To aż 35 procent badanych. Znaczącą grupę stanowią również przedsiębiorcy i kadra zarządzająca – to 25 procent pytanych. Spośród odkładających pieniądze dużą grupę stanowią rolnicy i robotnicy – ten zawód wykonuje 18 procent badanych. 15 procent badanych wykonuje wolny zawód lub pracuje jako specjalista. W grupie „oszczędzających” 6 procent to bezrobotni lub prowadzący gospodarstwo domowe. Jednocześnie wśród odkładających na emeryturę tylko 2 procent to studenci.

Jak się im żyje?

Ponad połowa „oszczędzających” ocenia swoją sytuację jako dobrą i bardzo dobrą – taką odpowiedź wybrało 52 procent pytanych z tej grupy. Ale wśród odkładających nie brakuje też osób oceniających swoją sytuację finansową jako „średnią” – to 42 procent pytanych. O emeryturze myślą również ci, których sytuacja jest raczej trudna – tak zadeklarowało 5 procent pytanych.

Ile odłożyć?

Myśląc o dodatkowej gotówce dostępnej po zakończeniu życia zawodowego „oszczędzający” odkładają kwoty różnej wielkości. Biorących udział w badaniu Barometr Nordea najczęściej deklarowali miesięcznej oszczędności rzędu od 101 do 200 zł – tak wskazało 24 procent badanych. 22 procent pytanych odkłada z każdej pensji od 51 do 100 zł. Od 201 do 300 zł odkłada już tylko  16 procent biorących udział w badaniu. 15 procent z nich oszczędza co miesiąc od 401 do 500 zł. 11 procent uczestników badania deklaruje, że odkłada ponad 500 zł miesięcznie. Oszczędności do 50 zł miesięcznie deklaruje 9 procent „oszczędzających”. Zaledwie 4 procent uczestników badania twierdzi, że odkłada „od 301 do 400 zł”.

Czy zatem oszczędności są dla nich wyrzeczeniem? 20 procent „oszczędzających” twierdzi, że odkłada od 6 do 10 procent z pensji. A 18 procent z nich deklaruje, że odkłada od 2 do 5 procent miesięcznych dochodów. 15 procent tej grupy twierdzi, że odkłada od 0 do 2 procent pensji. Taka sama część tej grupy deklaruje miesięczne oszczędności na poziomie od 11 do 15 procent. Najmniejszą grupę stanowią ci, którzy odkładają najwięcej. 7 procent pytanych twierdzi, że oszczędza od 16 do 20 procent pensji, a 5 procent badanych deklaruje, że odkłada powyżej 20 procent dochodów.

Ile chcieliby zgromadzić?

Aż 36 procent „oszczędzających” z myślą o dodatkowych środkach do wykorzystania w trakcie emerytury twierdzi, że nie wie jeszcze ile chciałoby zaoszczędzić.

Pozostali mają bardziej konkretne plany. 13 procent badanych z tej grupy zadowoli się oszczędnościami do 5 tysięcy złotych. Po 11 procent chciałoby odłożyć od 20 do 50 tysięcy złotych lub ponad 50 tysięcy złotych. 4 procent w tej grupie stanowią osoby chcące odłożyć od 5 do 10 tysięcy złotych, a 2 procent osoby planujące stworzyć poduszkę finansową „od 10 do 20 tysięcy złotych”.

Gdyby zgromadzone pieniądze przełożyć na rentę to najliczniejszą grupę, wśród „oszczędzających”, stanowią osoby chcące uzyskiwać co miesiąc ponad 1 tysiąc złotych. To 15 procent badanych. Takiej samej grupie wystarczyłyby dodatkowe środki w wysokości od 751 do 1 tysiąca złotych. Również 15 procent badanych chciało otrzymywać dodatkowe świadczenie w wysokości od 301 do 500 zł. 4 procent pytanych wystarczy renta do 300 zł miesięcznie. A 2 procent badanych chce uzyskiwać dodatkowe dochody w wysokości od 501 do 750 zł.

„Oszczędzający” odkładają średnio miesięcznie z myślą o emeryturze 229 zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here