Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z pewnym ryzykiem. Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, iż w wielu przypadkach konieczne jest angażowanie się w liczne spory sądowe. Tytułem przykładu, kontrahent może znacząco opóźniać się z zapłatą faktury. W takiej sytuacji niezbędne jest dochodzenie swoich praw w sądzie. W tym celu firmy niejednokrotnie tworzą działy prawne. Koszt założenia takiej komórki organizacyjnej w przedsiębiorstwie jest jednak znaczny i nie zawsze możemy być pewni, że zatrudnieni tam pracownicy podołają zawiłościom prawa cywilnego. Dlatego zdecydowanie lepiej jest zlecić stała obsługę dobremu adwokatowi bądź radcy prawnemu. Warto skorzystać z pomocy osoby, która ma duże doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych oraz świadczenia usług w dziedzinie doradztwa prawnego.

Czym jest obsługa prawna firm?

Obsługa prawna firm obejmuje kompleksowe działania w zakresie sporządzania pism procesowych i wezwań do zapłaty, a także udziału profesjonalnego pełnomocnika procesowego w rozprawach i posiedzeniach sądowych. Takie usługi świadczone są zarówno przez małe kancelarie prawne, jak i potężne podmioty, które zatrudniają setki pracowników. Każdy przedsiębiorca powinien samodzielnie zdecydować, jaki rodzaj obsługi go interesuje. Honorarium adwokatów i radców prawnych zależy przede wszystkim od ich doświadczenia zawodowego i umiejętności. Zdecydowanie nie warto powierzać swoich spraw mało doświadczonym prawnikom, w szczególności wtedy, gdy przedsiębiorstwo obraca kapitałem o ogromnej wartości. Każdy pełnomocnik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Dlatego jednym z wyznaczników atrakcyjności danej oferty powinna być maksymalna suma odszkodowania, jaka może zostać przyznana przez ubezpieczyciela za błąd osoby, której zlecono obsługę.

Kancelarie obsługujące firmy

Dodatkowo w ramach obsługi prawnej klient może przedstawiać kancelarii wszelkie zagadnienia prawne, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia jego spraw. W takim przypadku pełnomocnik w osobie radcy lub adwokata powinien sporządzić opinię prawną, która szczegółowo omawia daną materię. W przypadku, gdy przedsiębiorca się do niej zastosuje, a następnie poniesie negatywne skutki, jest chroniony treścią opinii prawnej i może domagać się odszkodowania od pełnomocnika. Takie rozwiązanie sprzyja bezpieczeństwu obrotu gospodarczego i sprawia, że właściciel firmy może czuć się znacznie pewniej niż w sytuacji, gdyby miał samodzielnie prowadzić swoje sprawy sądowe. Co ważne, nic nie stoi na przeszkodzie, aby ustanowić radcę prawnego bądź adwokata prokurentem. Jest to osoba, która jest umocowana do podejmowania wszelkich czynności sądowych i pozasądowych w imieniu przedsiębiorstwa. Jest to duże uproszczenie dla właścicieli firm, którzy w normalnych okolicznościach musieliby samodzielnie podpisywać wszystkie dokumenty w imieniu spółki. Należy jednak pamiętać o tym, aby na prokurenta powołać osobę zaufaną, która ma wnikliwą wiedzę i duże doświadczenie w zakresie spraw wchodzących w szeroko rozumiane prawo gospodarcze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here