Notariusz w kancelarii notarialnej to prawnik, którego niewątpliwie każdy z nas musi spotkać w swoim życiu. Dlaczego? To oczywiste, ponieważ choć raz w życiu otrzymujemy jakiś spadek lub komuś przekazujemy nasz majątek. A takie rzeczy załatwia li tylko notariusz w kancelarii notarialnej. Nie może być inaczej, bo tak stanowią obowiązujące u nas przepisy prawne. Skoro już jesteśmy przy tym temacie, przybliżmy nieco kompetencje tegoż prawnika, bo zawsze takie informacje mogą nam się przydać. Nigdy przecież nie wiadomo, co nas czeka w naszej egzystencji i jaka wiedza okaże się nam niezbędna. Życie niewątpliwie nieustannie przecież nas zaskakuje 

Czym zajmuje się notariusz w kancelarii?

Otóż, najkrócej rzecz ujmując, można rzec, że notariusz to prawnik, który tworzy akty stosowania prawa oraz świadczy pomoc prawną. Upoważniony jest do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych. Powołuje go minister sprawiedliwości. Ta osoba zaufania publicznego, więc tym samym korzysta z pełni praw przysługujących funkcjonariuszom publicznym. 

A jakie czynności wykonuje notariusz w kancelarii notarialnej? O, jest ich całe mnóstwo i chyba nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, co faktycznie może ten prawnik. Wymieńmy może te najważniejsze. Przede wszystkim sporządza akty notarialne. Tego chyba jesteśmy świadomi, bo jak już zostało wspomniane na wstępie, przynajmniej raz w życiu odwiedzamy notariusza, bo pewne sytuacje na nas to po prostu wymuszają. Ale usługi notariuszowskie to także: sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, sporządzanie poświadczeń np. własnoręczności podpisu czy zgodności okazanej kopii z oryginałem, doręczanie oświadczeń, spisywanie protokołów, sporządzanie protestów weksli i czeków, przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, dokumentów, papierów wartościowych,czy nawet danych na informatycznych nośnikach danych. Oprócz tego notariusz sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów. Składa również wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę tego wpisu w księdze wieczystej. Jak widać, uprawnienia notariuszowskie są dość szerokie. 

Praca jako notariusz

W naszej rzeczywistości notariuszy nie brakuje, więc jeśli tylko ktoś ma potrzebę odwiedzenia kancelarii notariuszowskiej w celu załatwienia tam określonych spraw, ma na to realne szanse. Czasami jest tak, że pewne sprawy załatwione zostaną od ręki, np. jeśli chodzi o poświadczenie zgodności kopii jakiegoś dokumentu z jego oryginałem czy o poświadczenie podpisu. Jeśli natomiast chodzi o sporządzenie aktu notarialnego, to już trzeba wiedzieć, że nim sprawa zostanie sfinalizowana, trzeba zgromadzić gros różnych dokumentów, a więc siłą rzeczy musi to potrwać. Poza tym jeszcze trzeba wziąć pod uwagę fakt, że wybrany przez nas notariusz ma wielu klientów i w związku z tym musimy swoje odczekać. Szczególnie problem z terminami jest w dużych miastach, ale to normalne, bo więcej ludzi ma więcej spraw do załatwienia. 

W każdym razie, wiemy już, jakie kompetencje ma notariusz i w stosownej sytuacji możemy z tej wiedzy skorzystać.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here