Kilka dni temu NBP poinformowało, że w poprzednim roku wypracowało blisko 8 mld złotych zysku. Jest to niezwykle dobra wiadomość dla rządzących w czasie pandemii koronawirusa i zapowiadanych wydatków zwiążanych z Tarczami Antykryzysowymi. Zgodnie z prawem o budżecie 95% tej kwoty zasili budżet państwa. Niezły zastrzyk finansowy! Tylko czy zastanawialiście się kiedyś skąd bank centralny bierze te pieniądze? Albo jak wyglądają zarobki w tym banku, i czym oni się tam zajmują?

NBP na straży polityki gospodarczej kraju

Narodowy Bank Polski (NBP) jest, zgodnie z obowiązującym prawem, bankiem centralnym w naszym kraju, a jego siedziba znajduje się w Warszawie. 

Obecnie, głównymi funkcjami NBP są kontrola oraz utrzymanie stabilnego poziomu cen na rynku, a także wspieranie polityki gospodarczej rządu. A są to jedne z tych czynników, które nie tylko wpływają na stan naszego portfela, ale także na wysokość kursów walut. A te są szczególnie ważne dla graczy inwestujących czy to na giełdzie, czy na rynkach forex, korzystając z uprawnionych firm np. broker XTB, czy easyMarkets czy też Domy Maklerskie.

Jest to również jedyny podmiot uprawniony do emitowania pieniędzy i znaków pieniężnych RP. 

Historycznie rzecz ujmując, bank rozpoczął swoją działalność w 1945 roku pod nazwą Bank Polski Spółka Akcyjna i nadzorowany był przez ministra skarbu. Jego rola nieco różniła się od obecnej. Miał, oczywiście, wyłączne prawo w zakresie kształtowania gospodarki monetarnej, ale również mógł udzielać kredytów i gromadzić oszczędności. 

Przemiany ustrojowe, jakie nastąpiły w naszym kraju, spowodowały zmianę jego struktury i rewizję wielu kompetencji. Do głównych zmian należało wyodrębnienie banków regionalnych oraz komercyjnych, pozostawiając w gestii NBP jedynie gospodarkę i politykę pieniężną. Podmioty wyodrębnione o charakterze komercyjnym to np. Bank Śląski w Katowicach (dziś: ING Bank Śląski), Bank Gdański S.A. (dziś Bank Millennium) czy też Bank Zachodni we Wrocławiu (dziś: Santander Bank Polska).

Dodatkowo, z podziału powstało także PKO, PBI (dzisiaj to Santander Bank Polska) oraz PBR (dziś mBank).

Jak wygląda organizacja NBP?

Organizacyjnie rzecz biorąc, organami ustawowymi NBP są: 

  • Prezes powoływany na kadencję 6-letnią wnioskiem Sejmu przedkładanego Prezydentowi RP, 
  • Rada Polityki Pieniężnej, której zadaniem jest dbałość o realizację założeń polityki pieniężnej państwa,
  • Zarząd NBP, w skład którego wchodzą prezes oraz 6-8 członków, wśród których jest 2 v-ce prezesów. Są oni powoływani przez Prezydenta na wniosek Prezesa NBP.

Dodatkowymi podmiotami wchodzącymi w strukturę NPB są: 

  • KNF – pełniąca funkcje nadzorcze względem całego sektora bankowego, 
  • Komitet Inwestycji Rezerw Dewizowych – zajmujący się szeroko pojętą polityką dewizową RP, 
  • 25 wyspecjalizowanych Departamentów (np. Departament Ryzyka Operacyjnego i Zgodności), których zadania zależą są od określonych działów gospodarki. 

NBP ma również 16 Oddziałów Okręgowych, zlokalizowanych we wszystkich miastach wojewódzkich. 

Jak finansowany jest NBP?

Mimo iż, pierwszym skojarzeniem finansowania NBP są środki pochodzące z danin publicznych płaconych przez obywateli, to bank ten, w pewnym sensie, zarabia sam na siebie. 

W pierwszej kolejności, źródłem wsparcia są aktywa rezerwowe Polski, które zainwestowano głównie w zagraniczne papiery wartościowe. 

Również, odsetki oraz pozostałe dochody pochodzące z kredytów lub pożyczek udzielanych bankom komercyjnym czy innym organizacjom zasilają budżet najważniejszej instytucji monetarnej naszego kraju. 

W końcu, odnosząc się do głównego zajęcia banku centralnego, jakim jest w praktyce drukowanie może on sobie zapewnić wpływ takiej ilości środków, jaką będzie potrzebował (należy uwzględnić niebezpieczeństwo inflacji).

Aby osiągać dochody, konieczne są inwestycje i wydatki. Wiele z nich związanych jest z funkcjonowaniem instytucji. Jak podają dane z 2016 roku, liczba osób zatrudnionych na etacie w NBP wynosiła około 3296. Natomiast według doniesień prasowych liczba ta w ostatnich trzech latach zmniejszyła się o około 500 osób. 

Warto, również, zwrócić uwagę na średnie wynagrodzenie, które wynosi około 11 tysięcy złotych na osobę. Dodatkowo, koszty utrzymania infrastruktury, inwestycje i wiele innych wydatków wskazują na kwotę kilku miliardów rocznie. Zestawiając te sumy z zyskiem banku okazuje się, że jest to bardzo rentowny podmiot. W 2018 r. wyniósł on około 5-6 mld zł., a w 2019 r. około 7,8 mld zł.

Zysk banku centralnego powinien cieszyć nie tylko osoby odpowiadające za niego zawodowo, ale również wszystkich obywateli oraz rządzących. Zgodnie z prawem, NBP nie może przekazywać do państwa środków w inny sposób, niż w postaci zysków. Dlatego właśnie, jedynie dodatnio wypracowane środki zasilają budżet państwa w wysokości około 95%. Pozostałe 5% zysku instytucja pozostawia do własnej dyspozycji. Mają być one przeznaczone na ogół wydatków oraz inwestycji dokonywanych przez bank. Ważne jest także to, że w gruncie rzeczy, państwo nie powinno liczyć na zasilenie budżetu z tych środków z uwagi na bardzo dużą trudność w przewidzeniu, ile właściwie wyniosą zyski. Są one uzależnione od wielu zmiennych czynników.

Ile wynoszą polskie rezerwy walutowe?

Są to szeroko rozumiane aktywa dewizowe, posiadane i kontrolowane przez bank centralny. Wpływają na politykę dewizową kraju oraz możliwość wyrównania bilansu płatniczego.

Początkowo, były one trzymane w złocie, jednak wprowadzenie przez Stany Zjednoczone systemu Bretton Woods wiążącego ich walutę ze złotem, wiele krajów zrezygnowało z kruszcu na rzecz dolarów. 

W większości jednak, banki narodowe posiadają rezerwy w wielu walutach. Na koniec 2018 roku, poziom rezerw NBP wynosił 416 898,5 mln zł, na koniec 2019 – 128,4 mld dolarów, a obecnie (marzec 2020) – 120 893,6 mln dolarów.

Jak widać NBP to ważna instytucja państwowa, która odgrywa niebagatelną funkcję w sprawnym działaniu naszego państwa. Z tego też powodu praca w niej wiążę się nie tylko z prestiżem, ale i odpowiednimi zarobkami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here