kredyt konsumpcyjny

Zaplanowanie wszystkich wydatków domowych nie jest możliwe, zważywszy na fakt, że wielokrotnie dochodzi do zdarzeń niepożądanych, wskutek których konieczny jest zakup nowych urządzeń gospodarstwa domowego. Niestety, wielu Polaków nie posiada żadnych oszczędności, dlatego znalezienie odpowiednich środków na zakup nowego urządzenia AGD czy RTV może napotykać na spore problemy. Doskonałym rozwiązaniem w takiej sytuacji może okazać się kredyt bankowy. Co do zasady środki z niego pochodzące mogą zostać przeznaczone na dowolny cel, dlatego możliwe jest pozyskanie znacznej ilości pieniędzy na wymianę poszczególnych elementów wyposażenia domu.

Kredyt konsumpcyjny jest produktem powszechnie oferowanym przez banki

Różni się on od pożyczki tym, że przeważnie jest znacznie niżej oprocentowany, a długość okresu spłaty zobowiązania jest w pełni dostosowana do potrzeb i możliwości zarobkowych klienta. Na ogół nie jest konieczne ustanowienie żadnego zabezpieczenia, jednakże w przypadku, gdy kredytobiorca wnioskuje o znaczną sumę, może okazać się konieczne wykupienie dodatkowego ubezpieczenia na wypadek braku możliwości spłaty kredytu w danym okresie czasu. Ponadto wiele banków oferuje możliwość skorzystania z innych sposobów zabezpieczenia, takich jak cesja na karcie rejestracyjnej pojazdu czy ustanowienie zastawu rejestrowego na cennej rzeczy ruchomej. Duże znaczenie ma fakt, że procedura formalna związana z ustanowieniem zabezpieczenia tego typu jest znacznie mniej uciążliwa niż w sytuacji, gdy bank zobowiązuje klienta do ustanowienia hipoteki na nieruchomości.

Sporą zaletą kredytu konsumpcyjnego jest również możliwość wyboru pomiędzy ratami równymi a malejącymi. Te pierwsze polegają na tym, że kredytobiorca przez cały czas spłaty zobowiązania płaci dokładnie taką samą sumę, jak w miesiącach poprzednich. Pozwala to na łatwe zoptymalizowanie domowych wydatków. Wystarczy założyć jedną stałą dyspozycję przelewu, aby co miesiąc bank otrzymywał ratę w tej samej wysokości. Natomiast raty malejące polegają na tym, że klient w pierwszej kolejności spłaca sumę kapitałową, a dopiero później odsetkową. Dzięki temu możliwe jest poczynienie znacznych oszczędności, ponieważ odsetki w kolejnych miesiącach są naliczane jedynie od niespłaconej jeszcze sumy kapitałowej. Trzeba jednak liczyć się z tym, że pierwsze raty kredytu będą znacząco wyższe od kolejnych.

Przy wyborze optymalnego kredytu na potrzeby gospodarstwa domowego należy zwrócić uwagę na kilka mierników

Przede wszystkim mowa tu o RRSO, czyli o Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania. Wskaźnik ten pozwala na określenie, o ile procent podwyższa się zobowiązanie kredytobiorcy w skali roku. Ponadto dobrze jest sprawdzić, jaką prowizję otrzymuje bank z tytułu udzielenia kredytu. Przeważnie waha się ona w granicach od 1% do 3%, jednak wiele instytucji kredytowych w ogóle nie pobiera prowizji bądź włączają ją w poczet przyszłych należności kredytowych, które powstaną w momencie podpisania umowy o długoterminowe zobowiązanie finansowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here