Kontakt

Centrala:
Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Al. Jana Pawła II 27, Atrium Centrum
00-867 Warszawa

tel.:(22) 541 00 00
fax: (22) 541 00 01

Kontakt Nordea
PTE

  • Formularz kontaktowy
  • Dane kontaktowe
  • Reklamacje
Dziękujemy za wysłanie wiadomości. Ok
Nie udało się wysłać wiadomości.
Formularz kontaktowy
Proszę wybrać temat wiadomości
Proszę wybrać rodzaj wiadomości
Pole puste lub nieprawidłowo wypełnione
Pole puste lub nieprawidłowo wypełnione
Prosimy podać numer PESEL, pozwoli nam to zidentyfikować Pana/Panią w naszej bazie danych.
Pole puste lub nieprawidłowo wypełnione
Pole puste lub nieprawidłowo wypełnione
Pole puste lub nieprawidłowo wypełnione
Pole puste lub nieprawidłowo wypełnione
Wysłanie zapytania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w celu odpowiedzi na pytanie.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdyby Państwa zapytanie dotyczyło członkostwa w Nordea Otwartym Funduszu Emerytalnym lub Nordea Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym, zarządzanych przez Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., wszystkie z siedzibami w Warszawie (00-867), Al. Jana Pawła II 27, Państwa zapytanie zostanie przekazane odpowiedniemu Funduszowi w celu jego obsługi w ramach realizacji umowy zawartej z danym Funduszem.

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza jest Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., z siedzibą w Warszawie (00-867), Al. Jana Pawła II 27. Powyższe dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi zapytania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu, wobec ich przetwarzania w celach marketingowych, w przypadkach wskazanych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do obsługi zapytania.

Informacja o reklamacjach:

Miejscem składania reklamacji jest siedziba Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

Reklamacje można składać:

  • pisemnie na adres: Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Al. Jana Pawła II 27 (Atrium Centrum), 00-867 Warszawa,
  • telefonicznie pod numerem 801 306 306 (Infolinia czynna od poniedziałku do piątku 8.00 do 18.00, opłata za połączenie według cennika operatora),
  • faksem pod numerem: (22) 541 00 01,
  • lub pocztą elektroniczną (pte@nordeapolska.pl)
  • lub osobiście.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie max. 30 dni od daty jej otrzymania, a odpowiedź przesłana zgodnie z wybraną przez Państwo formą kontaktu. Klient ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych.
Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Al. Jana Pawła II 27, Atrium Centrum
00-867 Warszawa

Infolinia: 801 306 306
(w godz: 08:00 – 18:00, opłata za połączenie według taryfy operatora)
tel.: (22) 541 75 32 fax: (22) 541 00 01

e-mail: pte@nordeapolska.pl

NIP: 521-29-76-286
REGON: 014860559

Rejestru Przedsiębiorców nr KRS 0000010345 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SądowegoKapitał Zakładowy 252 308 034 złotych w całości opłacony.

Zapisy do Nordea OFE

Zapisy do Nordea IKZE

Szanowni Klienci!

Dokładamy wszelkich starań, aby jakość oferowanych produktów oraz poziom obsługi spełniały Państwa oczekiwania. Jeśli jednak nie są Państwo w pełni zadowoleni z jakiegokolwiek aspektu współpracy z Nordea, prosimy o przekazanie nam Państwa opinii bądź sugestii.

Miejscem składania reklamacji jest siedziba Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

Reklamacje można składać:

pisemnie na adres: Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Al. Jana Pawła II 27 (Atrium Centrum), 00-867 Warszawa,

telefonicznie pod numerem 801 306 306 (Infolinia czynna od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 18.00, opłata za połączenie według taryfy operatora),

osobiście w siedzibie Towarzystwa pod adresem: Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Al. Jana Pawła II 27 (Atrium Centrum), 00-867 Warszawa

faksem pod numerem: (22) 541 00 01

lub pocztą elektroniczną: pte@nordeapolska.pl

Reklamacje będą rozpatrywane bezzwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji. Jeżeli w tym terminie ustalenie okoliczności koniecznych do rozpatrzenia reklamacji okazałoby się niemożliwe, reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż 90 dni od otrzymania reklamacji.

Reklamacje wynikające z realizacji Umowy Ubezpieczenia należy zgłaszać niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.

Ubezpieczony zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej lub w innej formie (telefonicznie, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), wybranej przez jej określenie w treści reklamacji i wskazanie odpowiednio: numeru telefonu, numeru faxu lub adresu e-mail, na który ma zostać przesłana odpowiedź na reklamację.

Klient ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych.

Nordea PTE S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Dziękujemy za wysłanie wiadomości. Ok
Nie udało się wysłać wiadomości.
Formularz reklamacyjny
Pole puste lub nieprawidłowo wypełnione
Pole puste lub nieprawidłowo wypełnione
Pole puste lub nieprawidłowo wypełnione
Prosimy podać numer PESEL, pozwoli nam to zidentyfikować Pana/Panią w naszej bazie danych.
Pole puste lub nieprawidłowo wypełnione
Prosimy o podanie numeru telefonu

Pole puste lub nieprawidłowo wypełnione

Pole puste lub nieprawidłowo wypełnione
Nieprawidłowo wypełnione pole
Wysłanie zapytania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w celu odpowiedzi na pytanie.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdyby Państwa zapytanie dotyczyło członkostwa w Nordea Otwartym Funduszu Emerytalnym lub Nordea Dobrowolnym Funduszu Emerytalnym, zarządzanych przez Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., wszystkie z siedzibami w Warszawie (00-867), Al. Jana Pawła II 27, Państwa zapytanie zostanie przekazane odpowiedniemu Funduszowi w celu jego obsługi w ramach realizacji umowy zawartej z danym Funduszem.

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza jest Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., z siedzibą w Warszawie (00-867), Al. Jana Pawła II 27. Powyższe dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi zapytania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu, wobec ich przetwarzania w celach marketingowych, w przypadkach wskazanych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do obsługi zapytania.