Sprawy natury finansowej oraz księgowej nie należą z pewnością do nieskomplikowanych czynności. Tylko odpowiednio wykwalifikowane w tym kierunku osoby są w stanie przygotować sprawozdania finansowej. Jednym z takich typów sprawozdań jest na przykład audyt finansowy. Jest on wykonywany przez biegłego rewidenta. Celem audytu jest przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej danego podmiotu gospodarczego. Audyt finansowy jest też nazywany rewizją finansową. Jego wyniki są przedstawiane w specjalnym dokumencie, jakim jest opinia, którą wspierać może też raport biegłego rewidenta. Wbrew obiegowej audyt nie powinien być kojarzony jedynie z niezapowiedzianą kontrolą. Audytorzy nie przeprowadzają kontroli jedynie w celu znalezienia błędów. Użytkownicy sprawozdań chcą dzięki nim uzyskać wiarygodną odpowiedź na pytanie, jaka jest realna kondycja finansowa podmiotu objętego audytem. Badanie często jest zlecane przez samych przedsiębiorców, którzy na podstawie rewizji wyciągają wnioski na temat optymalizacji funkcjonowania firmy. 

Audyt finansowy wg. ustawy

Ustawa o rachunkowości jasno określa, które podmioty mogą być objęte przeprowadzeniem audytu. Należy do nich zaliczyć na przykład banki, zakłady ubezpieczeń. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, czy też spółki akcyjne to kolejna grupa podmiotów, w której audyt może zostać przeprowadzony. Coraz częściej jednak firmy zajmujące się przeprowadzaniem rewizji finansowej otrzymują zlecenia od uczelni oraz różnego typu stowarzyszeń. 

Audyt nie może się odbyć bez obecności biegłego rewidenta. Jest to osoba fizyczna posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe nadane na podstawie zapisów zamieszczonych w ustawach dotyczących działalności biegłych rewidentów. Warto wiedzieć, że tytuł biegłego rewidenta jest chroniony prawnie. Działanie biegłego rewidenta objęta jest koniecznością dochowania tajemnicy zawodowej. Jej z niej zwolniony w niektórych przypadkach. 

Biegli rewidenci

Biegli rewidenci zrzeszeni są w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów z siedzibą w Warszawie. Została ona powołana w 1991 roku. Do podstawowych zadań izby należy na przykład reprezentowanie jej członków oraz występowanie w obronie ich interesów. To na zrzeszeniu spoczywa obowiązek zaszczepienia prawidłowych standardów etycznych, dbanie o to, aby członkowie izby postępowali zgodnie z kodeksem etyki zawodowej. Oczywiście jedną z ważniejszych obowiązków jest prowadzenie bez izbę rejestru biegłych rewidentów. To samo dotycz firm audytorskich. 

Tajemnice audytu finansowego można zgłębiać na studiach. Przeważnie jest on dostępny jako jedna z opcji, która czeka na studentów po zakończeniu studiów licencjackich. Oczywiście, podstawowymi przedmiotami na takich kierunkach jest rachunkowość oraz rewizjach finansowa. Dodatkowo na studiach tych ogromny nacisk jest kładziony również na finanse oraz najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego. Po ukończeniu tych studiów i odbyciu praktyk możliwe jest znalezienie pracy w instytucjach finansowych zajmujących się audytami oraz przygotowaniem innych sprawozdań finansowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here