Znakomite wyniki inwestycyjne Nordea OFE za 2014 rok

Z przyjemnością informujemy, że w roku 2014 Nordea OFE osiągnął roczną okresową stopę zwrotu wyższą od okresowej rocznej porównawczej stopy zwrotu publikowanej przez KNF, a także wyższą od rocznego wskaźnika inflacji, który miał wartość ujemną i wyniósł -1,000%. Fundusz w ubiegłym roku osiągnął realną dodatnią stopę zwrotu.

Stopy zwrotu za rok 2014
Nordea OFE +1,729%
Porównawcza roczna stopa zwrotu +0,817%
Inflacja -1,000%

Efektywność działalności inwestycyjnej Nordea OFE znalazła także odzwierciedlenie w zestawieniach trzyletnich stóp zwrotu publikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego:

Ranking KNF
Okres Stopa zwrotu Nordea OFE Średnia ważona stopa zwrotu Pozycja Nordea OFE w rankingu stóp zwrotu KNF
30.09.2011 – 30.09.2014 35,952% 31,993% 1
31.03.2011 – 31.03.2014 24,279% 20,599% 1

Nordea OFE jest jedynym funduszem, który od pięciu lat systematycznie każdego roku jest w grupie trzech funduszy osiągających najwyższe roczne stopy zwrotu. Na dzień 31 grudnia 2014 roku, Nordea OFE osiągnął najwyższą stopę zwrotu wśród wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres : dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu i siedmiu lat.

Poniższa tabela przedstawia stopy zwrotu Nordea OFE w porównaniu do wskaźnika inflacji i pozycję w rankingu stóp zwrotu OFE na dzień 31 grudnia 2014 roku za poszczególne okresy:

Ranking stóp zwrotu OFE
Okres Stopa zwrotu Nordea OFE Wskaźnik inflacji (szacunek) Pozycja Nordea OFE w rankingu stóp zwrotu
Ostatnie trzy lata 29,683% 2,189% 1
Ostatnie pięć lat 38,764% 10,203% 1
Ostatnie dziesięć lat 87,724% 25,122% 2
Od początku działalności 288,400% 57,884% 2