Warto wiedzieć

  • Terminowe opłacanie składki jest niezbędne do zachowania ochrony ubezpieczeniowej i stabilności inwestycji
  • Inwestycja daje możliwość wypracowania wyższego zysku niż lokata bankowa, ale wiąże się z ryzykiem – produkt nie zapewnia gwarancji wpłaconego kapitału
  • Zgromadzone w PPE środki po ustaniu stosunku pracy mogą być przeniesione do IKE lub do innego PPE
  • Wypłata środków możliwa jest na wniosek Ubezpieczonego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub, po uzyskaniu przez niego prawa do emerytury i ukończeniu 55 lat
  • Wypłata środków następuje bez wniosku Ubezpieczonego po ukończeniu przez niego 70 lat, jeżeli wcześniej nie wystąpił z wnioskiem o wypłatę środków
  • Przeczytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz, aby zapoznać się z zasadami działania produktu.
  • Zbadaj swój profil inwestycyjny – sprawdź, jakie rozwiązania, przygotowane przez ekspertów Nordea są dla Ciebie optymalne