Ważne - przyszłość
twojej emerytury

Rząd wprowadził zmiany do systemu emerytalnego, które dotyczą również Ciebie.

Musisz zdecydować, jak będzie wyglądała Twoja emerytura. Podejmij właściwą decyzję!

Dowiedz się:

Jak skutecznie
inwestujemy?
Jak będzie wyglądała Twoja
Przyszła emerytura?
Dlaczego powinieneś
wybrać Nordea OFE?

NORDEA OFE w czołówce
rankingów - Sprawdź nas

277,9 %*

zwrotu z inwestycji od 1999 r.

OD POCZĄTKU SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI (16 LAT)
NORDEA OFE OSIĄGNĄŁ DLA SWOICH CZŁONKÓW
JEDNE Z NAJWYŻSZYCH ZYSKÓW - 1000 zł ZAINWESTOWANE
W 1999 r. JEST DZISIAJ WARTE 3779 zł.

*Źródło: Zestawienie własne Funduszu, na podstawie stóp zwrotu osiąganych przez Nordea OFE.

Dane na dzień 31.03.2016 r.

Nordea OFE na II miejscu w rankingu
Gazety Wyborczej

  • W Nordea OFE najwyższe zyski w okresie ostatnich 5 lat

  • Nordea OFE zarobiło dla swoich klientów więcej niż ZUS*

*za okres ostatnich 5 lat i od 1999 r.

Nordea OFE w czołówce
zestawień KNF

  • Nordea OFE Nr 4 w rankingu KNF z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w czołówce rankingu OFE

  • Nordea OFE Nr 3 w rankingu KNF z dnia 27 października 2015 r. – w czołówce rankingu OFE

  • Nordea OFE Nr 1 w rankingu KNF z dnia 27 kwietnia 2015 r. – najwyższa stopa zwrotu za 3 i 5 lat

Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny ("Nordea OFE") został utworzony za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego i jest reprezentowany przez Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ("Nordea PTE") z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa. Działalność lokacyjna Nordea OFE, podobnie jak w przypadku każdego innego funduszu emerytalnego, jest obciążona ryzykiem inwestycyjnym. Prezentowane powyżej dane mają jedynie charakter informacyjny, a przedstawione stopy zwrotu są wartościami historycznymi i nie stanowią gwarancji ani prognozy osiągnięcia identycznych zysków w przyszłości. Jednostki rozrachunkowe Nordea OFE nie są depozytem bankowym i należy liczyć się ze zmianami ich wartości wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej, kierunków działalności lokacyjnej oraz ryzyk związanych z uczestnictwem w Nordea OFE znajduje się w Prospekcie Informacyjnym Nordea OFE ("Prospekt"). Szczegółowe warunki członkostwa, a także opłaty i prowizje z niego wynikające, określone są w Statucie Nordea OFE ("Statut"). Potencjalne korzyści z członkostwa w Nordea OFE mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki oraz opłaty wynikające z przepisów prawa oraz Statutu. Prospekt oraz Statut Nordea OFE są dostępne na stronie www.nordeapolska.pl. Depozytariuszem Nordea OFE jest Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.

Dowiedz się więcej
o swojej emeryturze

Jak będzie wyglądała twoja
przyszła emerytura?

W przyszłości Twoja emerytura
może być wypłacana z różnych źródeł

Indywidualne Konta Emerytalne

Indywidualne Konta
Zabezpieczenia Emerytalnego

Pracownicze
Programy Emerytalne

16,60%

Twojego wynagrodzenia
brutto trafia do zus*

2,92%

Twojego wynagrodzenia
jest przekazywane do ofe*

Indywidualne składki
opłacane dobrowolnie

* Jeżeli zadeklarowałeś przekazywanie części przyszłych składek do OFE w okresie kwiecień-lipiec 2014 lub zawarłeś umowę z OFE w terminie od lutego 2014 r.

Jak dziś pracują
Twoje oszczędności emerytalne?

ZUS

TWOJE SKŁADKI
WYDAJE NA BIEŻĄCE EMERYTURY I RENTY

OFE

I PRODUKTY

III FILARA

INWESTUJĄ TWOJE SKŁADKI
I POMNAŻAJĄ JE

Dlaczego warto podjąć decyzję
o pozostawieniu części składki
w OFE?

W OFE Twoje pieniądze pracują

Źródło: KNF - Informacja dotycząca OFE z dnia 27.04.2016 r. oraz obliczenia własne Nordea PTE

OFE wspierają polską gospodarkę

Inwestują w polskie
firmy budujące drogi

Inwestują w polskie
firmy energetyczne

Wpłynęły na obniżenie wskaźnika bezrobocia

Wspierają firmy
działające w polsce

Pozostawienie części składki w ofe
To większa dywersyfikacja źródeł
Twojej emerytury

Twoja emerytura nadal opiera się
na dwóch filarach.

Jesteś Członkiem Nordea OFE?

Kliknij tutaj i zaktualizuj swoje dane