Nordea OFE - Otwarty Fundusz EmerytalnyPrzystąpienie do Nordea OFE ›lub zapytaj801 306 306
opłata wg taryfy operatora

Twoje korzyści

Inwestycje
Nordea OFE

Szczegóły
produktu

Przystąpienie
do Nordea OFE

Prospekt i
Statut Nordea
OFE

Wybierz najlepsze OFE

Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny w ostatnich latach osiąga wiodące wyniki wśród polskich funduszy emerytalnych, bezpiecznie gromadząc i skutecznie inwestując oszczędności emerytalne swoich członków.

Czołowe miejsca w rankingach

200 lat skandynawskiego doświadczenia

Doświadczenie w zarządzaniu i inwestowaniu funduszy naszych Klientów czerpiemy z historii Grupy Nordea – wiodącej grupy finansowej w Skandynawii. Od 15 lat działamy na polskim rynku emerytalnym, gdzie skutecznie pomnażamy oszczędności naszych klientów.

Dostęp on-line

Dzięki serwisowi Twoja Nordea On-line, masz stały dostęp do swoich rachunków. Na bieżąco możesz kontrolować stan swoich środków.

Wyniki inwestycyjne

Stopy zwrotu Nordea OFE3)
Okres Stopa zwrotu
3 lata 2,058%
5 lat 28,164%
10 lat 49,316%
Sprawdź wyniki
  • Wartość jednostki Nordea OFE
  • Stopa zwrotu Nordea OFE względem inflacji
  • Aktywa Nordea
  • Komunikaty
  • Stopy zwrotu
  • Informacja o OFE
Wskaźnik inflacji Nominalna stopa zwrotu Realna stopa zwrotu
grudzień 99 5,09% 18,5% 12,77%
2000 8,61% 10,21% 1,48%
2001 3,65% 10,03% 6,16%
2002 0,69% 15,10 14,31%
2003 1,71% 11,06% 9,20%
2004 4,38% 12,63% 7,91%
2005 0,70% 13,58% 12,79%
2006 1,40% 15,28% 13,68%
2007 3,96% 5,50% 1,48%
2008 3,34% -12,95% -15,76%
2009 3,65% 12,50% 8,54%
2010 3,1% 11,50% 8,15%
2011 4,60% -4,07% -8,29%
2012 2,43% 17,63% 14,84%
Wybierz rok:
 
201720162015201420132012201120102009200820072006
 
Wybierz rok: Wybierz miesiąc:

Informacja o Otwartych Funduszach Emerytalnych

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu
i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym (Dz. U. Nr 284, poz. 1669), na stronie KNF publikowana jest informacja dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych.

O produkcie

Nordea OFE to Otwarty Fundusz Emerytalny, w którym możesz gromadzić część swoich obowiązkowych składek emerytalnych. Środki te są inwestowane przez zespół, który w ostatnich latach osiągał wiodące wyniki wśród polskich funduszy emerytalnych. Otwarte fundusze emerytalne powołano do życia w ramach reformy systemu emerytalnego w 1999 roku. OFE stanowią II filar polskiego systemu emerytalnego. Od lutego 2014 roku, w przypadku wyboru gromadzenia środków emerytalnych w ZUS i OFE, składka odprowadzana przez ZUS do OFE wynosi 2,92 % podstawy wymiaru. Pozostała część składki jest zapisywana w ZUS.

Dziedziczenie środków

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego podlegają dziedziczeniu. Wypłata środków z rachunku realizowana jest na rzecz osób uposażonych, wskazanych przez członka funduszu, a w przypadku ich braku, zgodnie z przepisami prawa spadkowego. Informacje dotyczące zasad podziału i wypłaty środków po zmarłym członku OFE dostępne są tutaj.

Opłaty

Szczegółowe warunki członkostwa a także opłaty i prowizje z niego wynikające określone są w Statucie Nordea OFE.

Przystąpienie lub zmiana funduszu na Nordea OFE

Krok 1 – Wypełnienie Umowy

Formularz online – to zajmie tylko 5 minut!

Przystąpienie do Nordea OFE ›

Krok 2 – Podpisanie umowy

Kurier dostarczy do Ciebie dokumenty – wystarczy je podpisać i zwrócić kurierowi.

Krok 3 – Potwierdzenie Umowy i przyjęcie do Nordea OFE

Egzemplarz Umowy podpisanej przez Nordea OFE zostanie odesłany pocztą, a my listownie poinformujemy o przystąpieniu do Funduszu.

Lub wydrukuj, wypełnij i wyślij 2 egzemplarze umowy pocztą tradycyjną:

Kliknij, aby pobrać odpowiednią umowę (pamietaj o wydrukowaniu 2 egzemplarzy):

Przystępuję do OFE po raz pierwszy: Umowa
Zmieniam OFE na Nordea OFE: Umowa + Załącznik

Adres do wysyłki:
Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Al. Jana Pawła II 27, Atrium Centrum
00-867 Warszawa

Przystąpienie do Nordea OFE ›lub zapytaj801 306 306
opłata wg taryfy operatora
1) Zestawienie KNF - Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 26 października 2016 r., dostępna na stronach KNF.
2) Stopy zwrotu Nordea OFE na dzień 26 października 2016 r.


NOTA PRAWNA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE
Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny ("Nordea OFE") został utworzony za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego i jest reprezentowany przez Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ("Nordea PTE") z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, 00 867 Warszawa. Działalność lokacyjna Nordea OFE, podobnie jak w przypadku każdego innego funduszu emerytalnego, jest obciążona ryzykiem inwestycyjnym. Prezentowane powyżej dane mają jedynie charakter informacyjny, a przedstawione stopy zwrotu są wartościami historycznymi i nie stanowią gwarancji ani prognozy osiągnięcia identycznych zysków w przyszłości. Jednostki rozrachunkowe Nordea OFE nie są depozytem bankowym i należy liczyć się ze zmianami ich wartości wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej, kierunków działalności lokacyjnej oraz ryzyk związanych z uczestnictwem w Nordea OFE znajduje się Prospekcie Informacyjnym Nordea OFE ("Prospekt"). Szczegółowe warunki członkostwa a także opłaty i prowizje z niego wynikające określone są w Statucie Nordea OFE ("Statut"). Potencjalne korzyści z członkostwa w Nordea OFE mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki oraz opłaty wynikające z przepisów prawa oraz Statutu. Prospekt oraz Statut Nordea OFE są dostępne na stronach www.nordeapolska.pl. Depozytariuszem Nordea OFE jest Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00 923 Warszawa. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.