O nas

Grupa Nordea

Nordea to wiodąca grupa finansowa w Skandynawii i regionie Morza Bałtyckiego, z wartością aktywów 668,7 mld EUR. Grupa Nordea liczy 800 oddziałów i przedstawicielstw w 19 krajach na świecie, m.in. w Szwecji, Danii, Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Belgii. Jest obecna również w Polsce. Obsługuje blisko 11 milionów Klientów.

Nordea PTE

Grupa Nordea

Aktualności

 • PTE, OFE informacje ogólne

 

Nazwa Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w likwidacji
Adres Al. Jana Pawła II 27 (Atrium Centrum)
00-867 Warszawa
Data rozpoczęcia działalności PTE – 29 stycznia 1999
Telefon / fax tel.: (22) 541 00 00
fax: (22) 541 00 01
Strona www http://www.nordeapolska.pl
E-mail nordeapte@nordeapolska.pl
Skład Rady Nadzorczej Claus Stoltenborg – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Strawa – Członek Rady Nadzorczej
Leszek Muzyczyszyn – Członek Rady Nadzorczej
Soeren Dahlgaard – Członek Rady Nadzorczej
Kapitał zakładowy 72 209 370 złotych
Akcjonariusz 100 % Nordea Life Holding AB z siedzibą w Sztokholmie; Nordea jest wiodącą grupą finansową w Skandynawii i regionie Morza Bałtyckiego. Oferuje usługi w zakresie bankowości detalicznej i korporacyjnej, zarządzania aktywami, funduszami inwestycyjnymi i ubezpieczeń na życie.
Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna
Polityka informacyjna Polityka informacyjna Nordea PTE
Zasady ładu korporacyjnego Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Spółka”) oświadcza, że przyjęło do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 roku („Zasady”). Organy Spółki: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie podjęły w tym zakresie stosowne uchwały.
Spółka, działając w imieniu własnym lub jako organ zarządzanego przez siebie Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego („Fundusz”), przestrzega przyjętych Zasad, z uwzględnieniem przewidzianej przez nie zasady proporcjonalności, wynikającej w szczególności ze specyfiki i rozmiaru działalności. Niezależnie od powyższego, Spółka prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rekomendacjami organu nadzoru, z zachowaniem najwyższych standardów wymaganych od podmiotu rynku finansowego.
Powyższe widoczne jest w szczególności w ramach współpracy z akcjonariuszem i budowaniu stabilnych relacji z Członkami Funduszu.
Spółka przykłada szczególną wagę do profesjonalizmu i etyki zatrudnianych osób. Spółka posiada odpowiednią strukturę organizacyjną oraz odpowiedni system kontroli wewnętrznej, audytu i zarządzania ryzykiem. Polityka Wynagradzania, obowiązująca w Spółce, jest zgodna z zasadami przyjętymi w Grupie Nordea. Spółka prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby akcjonariusza oraz Członków Funduszu.

Niniejszym informujemy, iż zgodnie z treścią par. 27 Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych („Zasady”), w dniu 15 grudnia 2016r., Rada Nadzorcza Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., po dokonaniu rocznego przeglądu, pozytywnie oceniła stosowanie Zasad w Spółce w 2016 roku.

 • Wizja i misja
 • Fakty i liczby

Grupa Nordea

Stwarzamy możliwości

Wizja

Chcemy być wiodącą instytucją finansową w Skandynawii i w rejonie Morza Bałtyckiego. Nasz sukces opiera się na zaangażowaniu pracowników i na znakomitych wynikach finansowych wypracowywanych dla Klientów oraz udziałowców.

Wartości korporacyjne

Zadowolony Klient

 • Cokolwiek robimy, robimy to z myślą o Kliencie
 • Rozumiemy potrzeby indywidualnego Klienta i staramy się, aby nasza obsługa przerosła jego oczekiwania
 • Oferujemy profesjonalną obsługę
 • Budujemy trwałe relacje z Klientami

Najważniejsi są ludzie

 • to ludzie stanowią o przewadze konkurencyjnej Nordea
 • umożliwiamy Pracownikom osiąganie wyników i zawodowy rozwój
 • zachęcamy Pracowników do podejmowania inicjatyw i wspieramy ich w terminowym zakończeniu projektów
 • oceniamy wyniki w uczciwy i przejrzysty sposób

Jeden zespół Nordea

 • nasza współpraca buduje wartość Nordea
 • działamy jako jeden zespół – bez względu na to, w jakim departamencie pracujemy
 • ufamy naszym Pracownikom i powierzamy im odpowiedzialne funkcje
 • obowiązują nas klarowne i proste zasady

Zasada działania

Stwarzamy możliwości

Nordea to wiodąca grupa finansowa w Skandynawii i regionie Morza Bałtyckiego, z wartością aktywów 668,7 mld EUR. Grupa Nordea liczy 800 oddziałów i przedstawicielstw w 19 krajach na świecie, m.in. w Szwecji, Danii, Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Belgii oraz w Polsce. Obsługuje blisko 11 milionów Klientów.

Grupa Nordea

 • ok. 11 mln Klientów, w tym ponad 10 mln Klientów indywidualnych i 500 tys Klientów korporacyjnych
 • niemal 7 mln klientów bankowości elektronicznej
 • Wartość aktywów Grupy wynosi 630,4 mld Euro
 • Wielkość zarządzanego kapitału wynosi 254,5 mld Euro
 • Rozbudowana sieć placówek w Skandynawii – 800 oddziałów i call centers
 • Grupa zatrudnia 29 500 pracowników w 19 krajach
 
 

Zobacz także: