Informacja o OFE

Informacja o Otwartych Funduszach Emerytalnych

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu
i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym (Dz. U. Nr 284, poz. 1669), na stronie KNF publikowana jest informacja dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych.