Centrum inwestycyjne

Ubezpieczeniowy
Fundusz
Gwarancyjny

Polecenie
zapłaty

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. informuje, że roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, podlegają zaspokojeniu ze środków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w wysokości 50 % wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych 30.000 euro, na warunkach określonych w Art. 98 ust. 2 pkt 2) i ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz.1152 z późn. zm.).

Wypłaty ww. świadczeń dokonywane są wyłącznie na rzecz uprawnionych osób fizycznych.

Polecenie Zapłaty – wygodny i bezpieczny sposób płatności składek

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i wygodę wprowadziliśmy nowoczesny i łatwy sposób regulowania płatności składek ubezpieczeniowych o nazwie Polecenie Zapłaty.

Zachęcamy do skorzystania z Polecenia Zapłaty. Jest to wygodna i bezpieczna usługa bankowa polegająca na automatycznym obciążaniu rachunku bankowego Klienta Składką Ubezpieczeniową. Aby zamówić Polecenie Zapłaty, wystarczy odesłać do nas wypełniony formularz „Zgody do obciążenia rachunku”.

Pobierz formularze:

Polecenie zapłaty to:

Oszczędność czasu

Nie tracą Państwo czasu w kolejkach na poczcie lub w bankach. Nie muszą Państwo wypełniać dodatkowych kuponów czy formularzy.

Oszczędność pieniędzy

Banki realizujące Polecenie zapłaty z reguły nie pobierają za nią opłaty.

Pewność i wygoda

Korzystając z usługi Polecenie zapłaty nie będziecie Państwo musieli stale czuwać nad terminami opłat, a regulowanie płatności stanie się odtąd łatwe, wygodne i bardziej ekonomiczne.

Zasady uruchomienia płatności w formie Polecenia zapłaty

 1. Wystarczy sprawdzić czy Państwa Bank realizuje usługę Polecenie zapłaty.

  Zobacz listę banków, których większość oddziałów realizuje polecenie zapłaty.

 2. Następnie należy wydrukować i wypełnić formularz „Zgody do obciążenia rachunku” w formie Polecenia zapłaty w dwóch egzemplarzach.

  Uwaga! Podpis na formularzach musi być zgodny ze wzorem podpisu złożonym w banku, w którym prowadzone jest konto. W przeciwnym wypadku „Zgoda do obciążenia rachunku” nie zostanie zaakceptowana przez bank.

 3. Wypełnione i podpisane dwa formularze „Zgody do obciążenia rachunku” prosimy wysłać na adres Centrali Towarzystwa:

  Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

  Al. Jana Pawła II 27

  00-867 Warszawa

 4. Pozostałe formalności dopełnia Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

  Podpisane dokumenty upoważnią nas do obciążenia Państwa rachunku bankowego z tytułu płatności składek ubezpieczeniowych na rzecz Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., dokładnie w dniu wymaganej płatności, zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia.

 5. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z tej formy regulowania płatności. W tym celu prosimy o wypełnienie i przesłanie odwołania „Zgody do obciążenia rachunku” do Centrali Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:

0 801 231 500 (od poniedziałku do piątku w godz: 09:00 – 17:00)

Zapraszamy do skorzystania z oferty Nordea Bank Polska S.A., gdzie koszty operacji opłacania składek (otwierania rachunków) wynoszą zaledwie 0,2 procent (minimum 2 zł) od wpłaty. Nordea Bank Polska S.A. oferuje usługi bankowe wysokiej jakości, również za pośrednictwem Internetu – www.nordea.pl

Zachęcamy do skorzystania z Polecenia zapłaty – wygodnej i bezpiecznej usługi bankowej.

Lista banków realizujących polecenie zapłaty